Quý khách hãy liên hệ trước khi giao dịch. Nếu tự ý chuyển tiền dẫn đến mất tiền chúng tôi không chịu trách nhiệm. Trân trọng thông báo!

Loading...

TỶ GIÁ MUA

3400

TỶ GIÁ BÁN

3430

CNY sang VND VND sang CNY

Số tiền CNY gửi đi:

CNY

Số tiền VND nhận được:

VND

Phí giao dịch:

CNY

Tài khoản nhận tiền CNY

NH:

Chủ TK:

Số TK:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Tài khoản nhận tiền VNĐ

NH:

Chủ tài khoản:

SĐT:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Số Thẻ:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Số Thẻ:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Số Thẻ:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Số thẻ:

NH:

Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng nhận tiền của KH