BANKGROUP CHUYỂN TIỀN

Loading...

TỶ GIÁ MUA

3350

TỶ GIÁ BÁN

3375

CNY sang VND VND sang CNY

Số tiền CNY gửi đi:

CNY

Số tiền VND nhận được:

VND

Phí giao dịch:

CNY

Tài khoản nhận tiền CNY

NH:

Chủ TK:

Số TK:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Tài khoản nhận tiền VNĐ

NH:

Chủ tài khoản:

SĐT:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Số Thẻ:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Số Thẻ:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Số Thẻ:

NH:

Chủ TK:

Số TK:

Số thẻ:

NH:

Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng nhận tiền của KH